Heslo Evropské unie 

United in diversity

Jednotná v mnohosti - překlad podle článku IV-1 návrhu Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu.


(Zdroj informací: http://www.euroskop.cz/)

zpět na symboly EU